Super tipy
Last Minute info
Zaregistrujte sa a my Vám zašleme aktuálny Last Minute na Váš email


Kontakt
0915 836 563
045 532 5579

email: info@ckalexia.sk
Po-Pi: 9:00 - 17:00

Bonus a súťaž

Každý objednávateľ, ktorý si počas roka 2012 objedná zájazd z našej webovej ponuky získava bonus vo forme zľavy z ďalšieho zájazdu zakúpeného v roku 2012 z portálu ckalexia.sk.

Viac info...

Postup pri objednávaní zájazdov

Každý návštevník stránky, ktorý dovŕšil 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony, môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok.

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že to nie je možné, CA bezodkladne kontaktuje zákazníka a dohodne s ním ďalší postup.

Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi zaslaná cestovná zmluva a všeobecné podmienky spolu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu, a to buď faxom, e-mailom, poštou alebo kuriérom. Zákazník je povinný prekontrolovať správnosť údajov uvedených v zmluve. V prípade záujmu zmluvu podpíše a obratom zasiela späť do CA.

Zákazník zaplatí:

  • - min. 50 % celkovej ceny zájazdu pri podpise zmluvy a doplatok do plnej ceny zájazdu uhradí najneskôr do šiestich týždňov pred termínom odchodu, u zájazdov objednávaných viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu;
  • - 100 % celkovej ceny zájazdu pri podpise zmluvy, u zájazdov typu „last minute“ a zájazdov objednávaných menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu;

a to na účet CA (bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č. účtu: 2623781121/1100), prípadne po dohode priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky alebo bankovým prevodom.

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Cestovné doklady, ako vouchery, letenky, apod., dostane zákazník od CA alebo príslušnej CK približne týždeň pred odchodom, letenky môžu byť odovzdané až priamo na letisku.

Postup a podmienky pri rezervácii leteniek

Zarezervujete vybranú letenku podľa vami zadaných kritérií.
Po prevedení rezervácie obdržíte emailom jej potvrdenie. Prekontrolujte si prosím všetky údaje, predovšetkým meno cestujúceho, dátumy odletu a návratu a destináciu.
Potvrdenie bude obsahovať termín, do kedy je nutné podľa podmienok leteckej spoločnosti letenku uhradiť a vystaviť.
Úhradu môžete vykonať vkladom na účet vystaviteľa letenky, v hotovosti na pobočke vystaviteľa letenky.
Rovnako budete kontaktovaní pracovníkmi call centra vystaviteľa letenky, ktorí sa s vami dohodnú na dodaní letenky: elektronicky; na pobočkách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach alebo poštou za poplatok podľa aktuálneho cenníka poštovného.

Poplatky spojené so zaistením letenky v EUR (za 1 letenku):

1. Rezervácia a vystavenie letenky

  • telefonicky, osobne, emailom ............ 32 EUR
  • on-line na internete ....................... 13 EUR

2. Realizovanie zmien
letenky:

  • zmena/storno pred vystavením ............... 0 EUR
  • zmena/storno vystavenej letenky........... 20 EUR

K poplatku je ďalej účtovaný poplatok za úkon poskytovateľa služby (leteckou spoločnosťou, autopožičovňou, hotelom atď.).

3. Zľavy

  • znížený poplatok u vybraných špeciálnych cien pre študentov a mládež 14 EUR
  • poplatky sa nevzťahujú na letenky pre deti 0 – 1 roku (vrátane), ktoré nemajú nárok na vlastné sedadlo
  • poplatky pre deti od 2 – 11 rokov (vrátane) činí 20 EUR za vystavenie a rezerváciu letenky

Poplatky sú nevratné. Zmeny sú vyhradené.

Upozorňujeme, že u vybraných zľavnených leteniek (pre študentov a mládež) je nutná osobná návšteva a predloženie dokladu o veku (pas alebo OP), príp. i zľavovej karty (ISIC, EURO 26 apod.)

Storno vystavenej letenky a vrátenie peňazí

1. Storno zo strany klienta
So storno podmienkami je klient oboznámený pri zakúpení letenky. Informujte sa o týchto podmienkach, prosím, vo vlastnom záujme. Niektoré tarify (zvlášť tie cenovo najvýhodnejšie) môžu mať storno poplatok vo výške ceny letenky. Vždy o vašej požiadavke informujte čo najskôr agenta, ktorý vystavoval letenku (max. 24 hodín pred odletom). Storno je nutné previesť osobne alebo písomne, napríklad emailom. V prípade emailovej požiadavky je storno požiadavka akceptovaná až potvrdením zo strany pracovníka vystaviteľa letenky. Vždy si vo vlastnom záujme potvrdenie doručenia vyžiadajte. Nedoručené emaily, emaily zaslané na chybnú emailovú adresu či telefonické požiadavky na storno v prípade už vystavenej letenky sa v prípade reklamácie nezohľadňujú.
Lehota pre vrátenie peňazí je závislá na autorizovaní čiastky k vráteniu leteckou spoločnosťou (zvyčajne cca 1 mesiac, prípadne dlhšie).

2. Storno zo strany leteckej spoločnosti
Letecká spoločnosť má podľa prepravných podmienok právo na zrušenie letu. Vrátenie peňazí je rovnaké ako v prípade storna zo strany klienta, teda po dodaní originálu letenky a písomnej autorizácii leteckej spoločnosti.

Zastúpenie leteckej spoločnosti sa v týchto prípadoch snaží o prednostné vybavenie storna, bohužiaľ predajca nie je schopný túto lehotu ovplyvniť. Zvyčajná doba pre vybavenie je cca 1 mesiac, prípadne dlhšie.

Vrátenie peňazí ihneď nie je práve z vyššie uvedených dôvodov možné.

Fakturácia

Rozdiely v cenách spôsobené zmenou kurzu a letiskových poplatkov do výšky 3,32 EUR po úhrade faktúry sa nevyžadujú/ne¬vracajú, pretože náklady s tým spojené prevyšujú túto čiastku.